Mô hình kinh tế của Trung Quốc đang gặp vấn đề lớn Kinh tế

Mô hình kinh tế của Trung Quốc đang gặp vấn đề lớn

Trong bài viết đăng trên tờ New York Times ngày 19/7, nhà kinh tế Paul Krugman, đạt giải Nobel kinh tế năm 2008, cho rằng có nhiều dấu hiệu cho thấy nền kinh tế Trung Quốc đang gặp vấn đề lớn và mang tính căn bản.
 
Theo Krugman, hệ thống kinh tế nước này đã đạt đến giới hạn của mình, hay nói cách khác con tàu Trung Quốc sắp đâm vào Vạn lý Trường thành và câu hỏi đặt ra hiện nay là hậu quả của cú đâm này sẽ tồi tệ đến mức nào.