Hội nghị an ninh Munich nhằm củng cố sự tin cậy Châu Âu

Hội nghị an ninh Munich nhằm củng cố sự tin cậy

Với mục tiêu "Xây dựng cây cầu quốc tế để bảo đảm an ninh và củng cố sự tin cậy lẫn nhau," Hội nghị An ninh Munich lần thứ 46 sẽ thảo luận 5 vấn đề chính gồm an ninh năng lượng và an ninh vận tải; biến đổi khí hậu; không phổ biến hạt nhân và cắt giảm vũ khí hạt nhân; chiến lược mới của NATO và vấn đề Afghanistan.

Theo kế hoạch, tại hội nghị 3 ngày, các ngoại trưởng Nga và Đức sẽ trình bày báo cáo về tình hình an ninh ở khu vực Đại Tây Dương và châu Âu.