Marco Polo Marine cam kết hỗ trợ tính bền vững, thân thiện với môi trường của hệ sinh thái vận tải biển Thông cáo báo chí

Marco Polo Marine cam kết hỗ trợ tính bền vững, thân thiện với môi trường của hệ sinh thái vận tải biển

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 5 tháng 1 năm 2022 – Marco Polo Marine Ltd. (có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Singapore – SGX, với mã: 5LY), một công ty logistics hàng hải tổng hợp có uy tín trong khu vực vừa thông báo: P.T. Marcopolo Shipyard là công ty con của […]