Freightlancer cùng lúc có 3 động thái lớn: mua lại Loadshift, nhận đầu tư từ Maas Group và bổ nhiệm CEO Thông cáo báo chí

Freightlancer cùng lúc có 3 động thái lớn: mua lại Loadshift, nhận đầu tư từ Maas Group và bổ nhiệm CEO

SYDNEY, AUSTRALIA – News Direct – Ngày 25 tháng 5 năm 2021 – Freelancer Limited (có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Australia – ASX, với mã FLN) (OTCQX: FLNCF) – thị trường cung cấp dịch vụ việc làm tự do (freelancing) và dịch vụ gọi vốn cộng đồng (crowdsourcing) lớn […]