Kerry Logistics giành được Giải thưởng Dịch vụ vận tải hàng không năm 2021 của Hiệp hội Vận tải Quốc tế Anh Thông cáo báo chí

Kerry Logistics giành được Giải thưởng Dịch vụ vận tải hàng không năm 2021 của Hiệp hội Vận tải Quốc tế Anh

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 21 tháng 1 năm 2022 – Kerry Logistics Network Limited (có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, với mã 0636) vừa giành được Giải thưởng Dịch vụ hàng hóa hàng không tại lễ trao Giải thưởng Dịch vụ vận tải […]