Về miền quan họ, sum họp trúc mai Văn hóa

Về miền quan họ, sum họp trúc mai

Người quan họ thường nhớ câu "Hôm nay sum họp trúc mai/Tình trong một khắc nghĩa dài trăm năm". Câu quan họ quen thuộc tha thiết đón bạn về miền quê quan họ vào ngày khai hội 13 tháng Giêng âm lịch, để rồi khi giã bạn, lại dùng dằng... "người ơi người ở đừng về"...