Việt Nam chưa có trường hợp nhiễm cúm lợn Xã hội

Việt Nam chưa có trường hợp nhiễm cúm lợn

Chiều 27/4, Cục Y tế dự phòng và Môi trường Việt Nam chính thức ra thông báo về tình hình dịch cúm lợn A (H1N1) tại Mexico và Mỹ, đồng thời xác nhận đến thời điểm này tại Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp nào bị nhiễm cúm.