Nexusguard: năm 2021, số vụ tấn công DDoS giảm 13% so với năm 2020, nhưng vẫn cao hơn so với trước COVID-19 Thông cáo báo chí

Nexusguard: năm 2021, số vụ tấn công DDoS giảm 13% so với năm 2020, nhưng vẫn cao hơn so với trước COVID-19

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 30 tháng 5 năm 2022- Theo các nhà nghiên cứu của Nexusguard trong Báo cáo thống kê các vụ tấn công từ chối dịch vụ phân tán (Distributed Denial of Service – DDoS) năm 2021 (DDoS Statistical Report for 2021) được công bố gần đây, trong năm 2021, tổng số vụ […]