Quỹ châu Á dành cho nghiên cứu ung thư (AFCR) tổ chức Cuộc thi giành giải thưởng BRACE Thông cáo báo chí

Quỹ châu Á dành cho nghiên cứu ung thư (AFCR) tổ chức Cuộc thi giành giải thưởng BRACE

SINGAPORE – Media OutReach – Vào ngày 19/9/2019, Quỹ Nghiên cứu ung thư châu Á (Asian Fund for Cancer Research – AFCR) có trụ sở tại Hồng Kông đã giới thiệu Chương trình Bridging Research from Academia to Cancer Entrepreneurship (tạm dịch: Nghiên cứu mang tính cầu nối từ giới hàn lâm đến tinh thần doanh […]