Đầu tư cho CNTT: Cần có một tỷ lệ ngân sách cụ thể Công nghệ

Đầu tư cho CNTT: Cần có một tỷ lệ ngân sách cụ thể

Đã có sự chuyển biến căn bản về ý thức khi công nghệ thông tin không còn bị coi là "hạ tầng của hạ tầng" mà được đánh giá đúng với tầm của nó là một "phương thức phát triển."

Nhưng, "phương thức phát triển" đó chỉ thật sự đem lại hiệu quả khi mà nó thực sự được coi trọng với một chiến lược đúng nghĩa, một con số cụ thể nằm trong ngân sách đầu tư của Nhà nước, của từng ngành, của từng doanh nghiệp...chứ không phải là đầu tư kiểu "cơm thừa canh cặn."