Chính trị

Đoàn ĐCS Việt Nam dự Đại hội ĐCS Nepal

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phạm Thị Hải Chuyền, làm Trưởng đoàn đã tham dự Đại hội lần thứ VIII Đảng Cộng sản Nepal Mácxít Lêninnít Thống nhất (CPN-UML), tổ chức từ ngày 16 đến 22/2, tại thành phố Burton, thủ phủ khu vực Lâm Tỳ Ni (Nepal).