FWD Hồng Kông áp dụng việc mua 33 sản phẩm bảo hiểm bổ sung qua hình thức giao tiếp từ xa (bằng điện thoại) Thông cáo báo chí

FWD Hồng Kông áp dụng việc mua 33 sản phẩm bảo hiểm bổ sung qua hình thức giao tiếp từ xa (bằng điện thoại)

HỒNG KÔNG, TRUNG QUỐC – Media OutReach –  Ngày 7 tháng 4 năm 2020 – Để đáp ứng giai đoạn thứ hai của các biện pháp thuận lợi tạm thời được giới thiệu bởi Cơ quan Bảo hiểm Hồng Kông, FWD Hồng Kông đã mở rộng các biện pháp ứng dụng tiếp xúc gián tiếp (không […]
FWD Hồng Kông cung cấp nhiều trang, thiết bị chống dịch COVID-19 cho 4 tổ chức từ thiện trên địa bàn Thông cáo báo chí

FWD Hồng Kông cung cấp nhiều trang, thiết bị chống dịch COVID-19 cho 4 tổ chức từ thiện trên địa bàn

HỒNG KÔNG, TRUNG QUỐC – Media OutReach – Ngày 12 tháng 3 năm 2020 – Để giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn cần các phương tiện, thiết bị để đương đầu với dịch COVID-19, lãnh đạo và đội ngũ nhân viên của Công ty Bảo hiểm FWD Hồng Kông đã tổ chức […]