Australia trở thành nơi làm việc hấp dẫn cho các cử nhân BBA của Trường SP Jain Global Thông cáo báo chí

Australia trở thành nơi làm việc hấp dẫn cho các cử nhân BBA của Trường SP Jain Global

SINGAPORE – Truyền thông OutReach – Trường SP Jain School of Global Management (SP Jain Global) vừa thông báo, hơn 50% sinh viên tốt nghiệp với bằng Cử nhân về Quản trị kinh doanh (BBA) đã tìm được việc làm ổn định tại Australia. Khóa sinh viên BBA tốt nghiệp năm 2019 đã có một khởi đầu […]