Cấp "sổ đỏ" ở HN: Mắc từ chính sách tới triển khai Bất động sản

Cấp "sổ đỏ" ở HN: Mắc từ chính sách tới triển khai

Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý đất đai, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều chỉ thị đôn đốc các ngành chức năng khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu sớm hoàn tất công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, việc tiến hành cấp giấy chứng nhận cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở và việc xây dựng hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu quản lý đất đai của thành phố vẫn còn khá nhiều những tồn tại, vướng mắc bắt nguồn ngay từ khâu ban hành chính sách lẫn triển khai thực hiện.

Quản lý đất đai - Đụng đâu vi phạm đó Xã hội

Quản lý đất đai - Đụng đâu vi phạm đó

Sau một thời gian dài rà soát, đánh giá, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa chính thức có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ kết quả kiểm kê đất công trên toàn quốc. Số liệu mới nhất cho thấy, tình trạng sử dụng đất sai mục đích, bỏ đất hoang hóa, lãng phí là khá nghiêm trọng.

Cả nước hiện đang có 144.485 tổ chức đang quản lý, sử dụng đất được Nhà nước giao, cho thuê. Trong đó, có tới 3.311 tổ chức sử dụng đất không đúng mục đích được giao, được thuê với diện tích 25.587,82ha.