Xã hội

Thanh Hóa thu hồi đất của 50 đơn vị

UBND tỉnh Thanh Hóa đã thu hồi hơn 1,86 triệu m2 đất của 50 tổ chức kinh tế, doanh nghiệp được giao đất, cho thuê đất nhưng sử dụng đất không đúng mục đích, vi phạm Luật Đất đai (tính từ năm 2005 đến nay).