Nghiên cứu của CUHK: việc vi phạm bản quyền kỹ thuật số giảm dẫn đến tăng khả năng sáng tạo của người viết Thông cáo báo chí

Nghiên cứu của CUHK: việc vi phạm bản quyền kỹ thuật số giảm dẫn đến tăng khả năng sáng tạo của người viết

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Công tác bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ từ lâu đã trở thành một điểm gắn bó trong các giao dịch của Trung Quốc với phương Tây. Mặc dù đã có những bước tiến dần trong chế độ của mình trong những thập kỷ gần đây, song […]