Avonisys AG có đầy đủ bằng chứng để thắng kiện tại tòa chống lại hiệu lực của EP1833636 B1 của Synova Thông cáo báo chí

Avonisys AG có đầy đủ bằng chứng để thắng kiện tại tòa chống lại hiệu lực của EP1833636 B1 của Synova

ZUG, THỤY Sĩ – Newsaktuell – Sau bằng chứng đáng kể chống lại hiệu lực của EP 1833636 B1 của Synova bởi Avonisys AG trong các thủ tục tòa án đang diễn ra trước Tòa án Bằng sáng chế Liên bang Thụy Sĩ, Synova đã hạn chế đáng kể bằng sáng chế ban đầu vào […]