Quyền lợi người tiêu dùng: Luật có, nhưng khó đòi! Xã hội

Quyền lợi người tiêu dùng: Luật có, nhưng khó đòi!

Thế giới đã dành hẳn một ngày gọi là ngày "Quyền người tiêu dùng thế giới" (15/3), nhưng xem ra "thượng đế" trong nước vẫn còn rất lận đận trong công cuộc đòi quyền lợi chính đáng của mình.

Điển hình là tình trạng vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm, quảng cáo sai sự thật, gian luận thương mại ngày càng tinh vi đang xâm phạm nghiêm trọng quyền lợi của người tiêu dùng.