Những đại dịch cúm từng tàn phá thế giới Xã hội

Những đại dịch cúm từng tàn phá thế giới

Ngày 11/6, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã nâng cảnh báo về dịch cúm A/H1N1 từ mức độ 5 (cảnh báo đại dịch) lên mức độ 6 (đại dịch), mức cao nhất trong thang cảnh báo về sức khỏe cộng đồng. Qua đó lần đầu tiên kể từ 41 năm qua, thế giới lại chứng kiến có một đại dịch.