DHL Global Forwarding vận chuyển thành công lô thuốc kháng virus COVID-19 đầu tiên đến Hàn Quốc Thông cáo báo chí

DHL Global Forwarding vận chuyển thành công lô thuốc kháng virus COVID-19 đầu tiên đến Hàn Quốc

SEOUL, HÀN QUỐC- Media OutReach – Ngày 17 tháng 1 năm 2022 – DHL Global Forwarding, công ty con chuyên vận chuyển hàng hóa của Deutsche Post DHL Group, đã được giao nhiệm vụ chuyển lô thuốc kháng vrus gây ra đại dịch COVID-19 mới được phê duyệt tới Hàn Quốc để thúc đẩy cuộc chiến chống […]