Rare Whisky Holdings đầu tư mua lại 49% cổ phần của website đấu giá rượu whisky online Whisky Hammer Thông cáo báo chí

Rare Whisky Holdings đầu tư mua lại 49% cổ phần của website đấu giá rượu whisky online Whisky Hammer

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Rare Whisky Holdings, một tập đoàn đầu tư rượu whisky được quản lý ngoài Hồng Kông đã đầu tư mua 49% cổ phần của trang web đấu giá rượu whisky trực tuyến,  Whisky Hammer và doanh nghiệp thương mại điện tử chị em của nó là Still Spirit, […]