Việc thanh lý các công ty con của Wirecard AG ở Hồng Kông Malaysia và Indonesia đã và đang được hoàn tất Thông cáo báo chí

Việc thanh lý các công ty con của Wirecard AG ở Hồng Kông Malaysia và Indonesia đã và đang được hoàn tất

MUNICH/ASCHHEIM/DUBLIN/KUALA LUMPUR/HONG KONG/JAKARTA – EQS Newswire – Ngày 12 tháng 7 năm 2021 -Tiến sĩ Michael Jaffé – một trong những nhà quản lý và xử lý các vụ phá sản có kinh nghiệm và nổi tiếng ở Đức đã đạt được thành công trong việc hoàn thành các thương vụ thoái vốn như một […]
Wirecard Singapore bán cổ phần tại Công ty TNHH Wirecard (Việt Nam) cho BC Card Co., Ltd (Hàn Quốc) Thông cáo báo chí

Wirecard Singapore bán cổ phần tại Công ty TNHH Wirecard (Việt Nam) cho BC Card Co., Ltd (Hàn Quốc)

MUNICH/ASCHHEIM/SEOUL – EQS Newswire – Trong thủ tục phá sản liên quan đến tài sản của Wirecard Sales International Holding GmbH, một thương vụ bán thành công nữa có thể đạt được sau khi bán một số công ty con ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương trong thời gian gần đây. Theo […]