World Vision tổ chức Hội nghị Cấp cao Châu Á đầu tiên bàn về cách thức giúp đỡ trẻ em trong khu vực Thông cáo báo chí

World Vision tổ chức Hội nghị Cấp cao Châu Á đầu tiên bàn về cách thức giúp đỡ trẻ em trong khu vực

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 4 tháng 8 năm 2022 – Hội nghị Cấp cao Châu Á đầu tiên về Corporate Good (tạm dịch Lòng tốt, sự hảo tâm của doanh nghiệp) của tổ chức Tầm nhìn Thế giới (World Vision) đã kết thúc thành công vào ngày 3/8 vừa qua. […]