Vitamin tổng hợp có thể giúp tăng tuổi thọ Khoa học

Vitamin tổng hợp có thể giúp tăng tuổi thọ

Kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học tại Viện nghiên cứu Y học quốc gia Mỹ cho thấy vitamin tổng hợp có thể giúp nâng cao tuổi thọ ở phụ nữ, thông qua việc bảo vệ phần đuôi của ADN không bị ngắn lại trong quá trình phân bào.