Bộ Xây dựng: Cần phân định rạch ròi hạn chế loại xe Giao thông

Bộ Xây dựng: Cần phân định rạch ròi hạn chế loại xe

Theo Bộ Xây dựng, Đề án hạn chế phương tiện cá nhân tham gia giao thông tại các đô thị lớn cần phải phân định rạch ròi loại phương tiện nào là phương tiện cá nhân cần hạn chế, phương tiện nào là phương tiện vận tải hành khách công cộng cần phát triển, đồng thời đề nghị Bộ Giao thông làm rõ cơ sở thu phí phương tiện vào trung tâm thành phố giờ cao điểm.

Về giải pháp phát triển giao thông công cộng thuận tiện, văn minh, lịch sử chính là giải pháp cơ bản nhất, xuyên suốt, quyết định của Đề án hạn chế phương tiện cá nhân, giải pháp này phải được kết hợp đồng bộ với các giải pháp khác (giải pháp về quy hoạch đô thị, quy hoạch giao thông, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đô thị, đặc biệt phát triển giao thông ngầm, trên cao…).