Thứ Năm, Tháng Mười Một 15/11/2018

Xe tải đâm vào nhà dân