International Aerospace Quality Group® chọn SAE International là nhà xuất bản tiêu chuẩn toàn cầu Thông cáo báo chí

International Aerospace Quality Group® chọn SAE International là nhà xuất bản tiêu chuẩn toàn cầu

BRUSSELS, BỈ – News Direct – Ngày 10 tháng 6 năm 2022 – International Aerospace Quality Group® – IAQG (tạm dịch Tập đoàn Chất lượng Hàng không – vũ trụ quốc tế) chính thức công bố việc lựa chọn SAE International là nhà xuất bản tiêu chuẩn quốc tế của tổ chức này bằng việc […]