[Mega Story] Càphê Việt vào chuỗi thương hiệu Thị trường

Càphê Việt vào chuỗi thương hiệu

Nhiều chuỗi cửa hàng, quán càphê mang thương hiệu thuần Việt với sự đầu tư bài bản đã góp phần làm thăng hoa giá trị cho ngành hàng càphê, cũng như bước tiến mới tại thị trường nội địa.