Tỷ giá đã không còn là nỗi lo của Ngân hàng và DN Tài chính

Tỷ giá đã không còn là nỗi lo của Ngân hàng và DN

Từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện đồng bộ các biện pháp ổn định tỷ giá và thị trường ngoại tệ, tạo điều kiện tăng dự trữ ngoại hối Nhà nước.

Một số biện pháp quan trọng cho thấy sự chủ động của Ngân hàng Nhà nước trong việc điều hành chính sách quản lý tỷ giá và thị trường ngoại tệ.

Ông Lê Quang Trung, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Quốc Tế (VIB) cho biết: "Sau hàng chục năm, lần đầu tiên Việt Nam mới thực sự xử lý được tình trạng vàng hóa và đôla hóa. Đây là một điểm sáng và Ngân hàng Nhà nước làm rất tốt."