APICORP được Fitch xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành nợ dài hạn ở mức ‘AA’, với triển vọng ổn định Thông cáo báo chí

APICORP được Fitch xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành nợ dài hạn ở mức ‘AA’, với triển vọng ổn định

DAMMAM, SAUDI ARABIA – EQS Newswire – Ngày 23 tháng 6 năm 2020 – Tập đoàn Đầu tư Dầu khí Ả Rập (Arab Petroleum Investments Corporation – APICORP), một tổ chức tài chính phát triển đa phương, vừa được Fitch Ratings xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành nợ dài hạn (Long-Term Issuer Default Rating […]
Các khoản đầu tư vào dầu khí ở Trung Đông, Bắc Phi sẽ vượt 792 tỷ USD trong giai đoạn 2020-2024 Thông cáo báo chí

Các khoản đầu tư vào dầu khí ở Trung Đông, Bắc Phi sẽ vượt 792 tỷ USD trong giai đoạn 2020-2024

DAMMAM, SAUDI ARABIA – EQS Newswire – Tập đoàn Đầu tư Dầu khí Ả Rập (Arab Petroleum Investments Corporation – APICORP), một tổ chức tài chính phát triển đa phương, ước tính các khoản đầu tư theo kế hoạch và cam kết ở khu vực Trung Đông, Bắc Phi sẽ vượt quá 792 tỷ USD […]