Dệt may: "Lấy năng suất làm đòn bẩy tăng trưởng" Kinh doanh

Dệt may: "Lấy năng suất làm đòn bẩy tăng trưởng"

Mười một tháng, kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành dệt may đã đạt được 15,6 tỷ USD và dự kiến cả năm 2012 sẽ hoàn thành mục tiêu 17 tỷ USD.

Theo Phó Tổng Giám đốc Vinatex, muốn có tăng trưởng tốt và duy trì được mức độ tăng trưởng thì phải vượt qua rất nhiều trở ngại không chỉ là qui mô thị trường mà còn là những phản ứng, những cạnh tranh của các đối thủ cạnh tranh khác...