Vào thị trường EU: Chất lượng luôn phải là số một Kinh doanh

Vào thị trường EU: Chất lượng luôn phải là số một

Với 27 nước, khu vực EU là thị trường rộng lớn, có nhiều triển vọng cho các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Tuy nhiên, các tiêu chuẩn để vào thị trường này cũng rất khắt khe, đặc biệt từ năm 2012 trở đi, khi khu vực này siết chặt hơn ưu đãi dành cho các nước đang phát triển.

Để khẳng định chỗ đứng cho hàng hóa tại thị trường này, Tham tán thương mại Việt Nam tại các quốc gia trong khu vực đã khuyến cáo doanh nghiệp Việt Nam cần đặc biệt coi trọng chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm.