Rhenus châu Á – Thái Bình Dương đẩy mạnh chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm trong khi tiếp tục tăng cường khai thác tuyến nội Á Thông cáo báo chí

Rhenus châu Á – Thái Bình Dương đẩy mạnh chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm trong khi tiếp tục tăng cường khai thác tuyến nội Á

Rhenus Châu Á – Thái Bình Dương hướng đến cách tiếp cận “tập trung vào khách hàng” bằng cách xây dựng thêm những điểm giao dịch (Touch points) với khách hàng trên toàn cầu, trong đó có 15 quốc gia và lãnh thổ trên toàn châu Á – Thái Bình Dương. Đặt mục tiêu tăng gấp đôi sản lượng các tuyến vận chuyể...