Khi các tuần lễ văn hóa “bắc cầu” hữu nghị Văn hóa

Khi các tuần lễ văn hóa “bắc cầu” hữu nghị

Từ đầu năm tới giờ, đã có hàng chục Tuần lễ văn hóa Việt Nam, Tuần lễ Việt Nam, Tuần lễ ẩm thực Việt Nam… được tổ chức rải khắp các châu lục, Âu có, Á có, các nước cận kề Việt Nam cũng có, mà cả các nước xa tới cả "một vòng trái đất" cũng có.

Phải ghi nhận giá trị quảng bá, ý nghĩa ngoại giao của các tuần lễ văn hóa. Tuy nhiên, cũng không phải không có những chuyện nên bàn....