971 ca nhiễm cúm A/H1N1 ở Việt Nam Y tế

971 ca nhiễm cúm A/H1N1 ở Việt Nam

Đến 17 giờ ngày 3/8, Việt Nam có 971 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1, tăng 35 ca so với ngày hôm qua, nhưng chưa ghi nhận trường hợp nào tử vong.