Đại hội Thế giới về y học cổ truyền Trung Quốc (WCCM) lần thứ 18 vừa được tổ chức thành công tại Hồng Kông Thông cáo báo chí

Đại hội Thế giới về y học cổ truyền Trung Quốc (WCCM) lần thứ 18 vừa được tổ chức thành công tại Hồng Kông

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 6 tháng 12 năm 2021 – Đại hội Thế giới về y học cổ truyền Trung Quốc (World Congress of Chinese Medicine – WCCM) lần thứ 18, một trong những sự kiện học thuật lớn nhất thế giới trong lĩnh vực y học cổ truyền Trung […]