Xã hội

Fred Hollows giúp bệnh viện mắt hệ thống IT

Ngày 28/4, Bệnh viện mắt Trung ương đã khánh thành trung tâm quản trị mạng do Quỹ Fred Hollows (FHF) của Australia và Bộ y tế Việt Nam tài trợ nhằm tăng cường hệ thống quản lý thông tin trong ngành y tế.
Xã hội

Cà Mau: Nâng cao đời sống đồng bào Khmer

Cà Mau tiếp tục đầu tư 56 tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng cho 9 xã vùng đồng bào dân tộc Khmer sinh sống; triển khai thực hiện trợ giá, trợ cước, hỗ trợ vốn sản xuất, đất ở, tạo việc làm với tổng kinh phí 16 tỷ đồng; hỗ trợ nhà ở cho đồng bào dân tộc với mức 7 - 9 triệu đồng/căn.
Xã hội

Giảm tỷ lệ mắc bệnh trong cơ sở giáo dục

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định ngày 27/3, phê duyệt Chương trình phòng, chống bệnh, tật trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân với mục tiêu chung là giảm tỷ lệ mắc các bệnh, tật trong cơ sở này.