Nufarm (Australia) trở thành cổ đông của CROP.ZONE – startup về công nghệ nông nghiệp của Đức Thông cáo báo chí

Nufarm (Australia) trở thành cổ đông của CROP.ZONE – startup về công nghệ nông nghiệp của Đức

AACHEN, ĐỨC – Newsfile Corp. – Ngày 20 tháng 4 năm 2021 – Nufarm – công ty chuyên về giống cây trồng và thuốc bảo vệ thực vật của Australia vừa thông báo đã chuyển đổi khoản đầu tư tài chính hiện hữu vào CROP.ZONE, công ty khởi nghiệp (startup) công nghệ nông nghiệp (agtech) của Đức […]