Ông Justin Sun, người sáng lập của TRON có bài phát biểu quan trọng tại Lễ hội FinTech Singapore 2021 (SFF) Thông cáo báo chí

Ông Justin Sun, người sáng lập của TRON có bài phát biểu quan trọng tại Lễ hội FinTech Singapore 2021 (SFF)

SINGAPORE – Media OutReach – Vào ngày 8 tháng 11, ông Justin Sun, người sáng lập của TRON đã tham dự Lễ hội FinTech Singapore 2021 (Singapore FinTech Festival – SFF), nơi ông có bài phát biểu quan trọng về Web 3.0. Sự kiện này cũng đã được phát trực tiếp trên toàn cầu trên nền tảng […]
Ông Justin Sun, người sáng lập TRON sẽ tham dự Lễ hội Fintech Singapore (SFF) năm 2021 và có bài phát biểu Thông cáo báo chí

Ông Justin Sun, người sáng lập TRON sẽ tham dự Lễ hội Fintech Singapore (SFF) năm 2021 và có bài phát biểu

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 6 tháng 11 năm 2021 -Tài khoản chính thức của TRON vừa thông báo: ôngJustin Sun, người sáng lập TRON sẽ tham dự Lễ hội Fintech Singapore (Singapore Fintech Festival – SFF) năm 2021 và sẽ có bài phát biểu quan trọng. Được tổ chức bởi Cơ quan Tiền tệ Singapore […]