Chương trình “Thrive in Abu Dhabi” thu hút các tài năng, nhà đầu tư đến làm việc, sinh sống tại Abu Dhabi Thông cáo báo chí

Chương trình “Thrive in Abu Dhabi” thu hút các tài năng, nhà đầu tư đến làm việc, sinh sống tại Abu Dhabi

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 23 tháng 2 năm 2021 – Các chuyên gia, sinh viên tài năng và các nhà đầu tư trong các lĩnh vực ưu tiên đang được khuyến khích sinh sống và làm việc tại Abu Dhabi (thuộc Các tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất – UAE) như một phần của […]