Henkel thiết lập các mục tiêu mới và đầy tham vọng về bao bì bền vững và bảo vệ khí hậu Thông cáo báo chí

Henkel thiết lập các mục tiêu mới và đầy tham vọng về bao bì bền vững và bảo vệ khí hậu

Xây dựng dựa trên những thông số vững mạnh về phát triển bền vững Nỗ lực đạt được các mục tiêu bền vững năm 2020 Đề ra các mục tiêu mới về bao bì cho năm 2025 nhằm tránh và giảm rác thải nhựa Trở thành doanh nghiệp không gây biến đổi khí hậu đến năm 2040 DÜSSELDORF, ĐỨC - Media OutReach - Ngày 1...