Carousell Recommerce Index 2022: Sự bền vững và tính thực tiễn là động lực khiến người Hồng Kông mua đồ cũ Thông cáo báo chí

Carousell Recommerce Index 2022: Sự bền vững và tính thực tiễn là động lực khiến người Hồng Kông mua đồ cũ

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 30 tháng 11 năm 2022 — Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập, Carousell Group đã công bố Báo cáo Thương mại điện tử mua bán đồ đã qua sử dụng năm 2022 (tạm dich: Carousell Recommerce Index 2022). Báo cáo này cho thấy tác […]
Chợ Tốt và Carousell công bố tác động của việc mua bán đồ cũ đối với phát triển bền vững trong 10 năm qua Thông cáo báo chí

Chợ Tốt và Carousell công bố tác động của việc mua bán đồ cũ đối với phát triển bền vững trong 10 năm qua

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM – Media OutReach – Ngày 30 tháng 11 năm 2022 — Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập, Carousell Group đã công bố Báo cáo Thương mại điện tử mua bán đồ đã qua sử dụng 2022 (Carousell Recommerce Index 2022). Báo cáo này cho thấy tác động tích […]