Xã hội

Xây dựng bệnh viện nâng cao sức khỏe

Tiến sĩ LokKy Wai, Phó Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam cho biết bệnh viện nâng cao sức khỏe là bệnh viện hướng tới nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe bằng việc tiến hành các hoạt động giáo dục sức khỏe, phòng bệnh và phục hồi chức năng trong bệnh viên mà không chỉ nhằm vào điều trị.