Kinh tế

Kinh tế suy sụp làm tăng số người vô gia cư tại Mỹ

Kết quả một cuộc điều tra xã hội học công bố ngày 12/12 cho thấy năm 2008, số người vô gia cư và bị đói đã tăng lên nhanh chóng tại hơn 20 thành phố lớn của Mỹ trong bối cảnh thất nghiệp gia tăng và cuộc khủng hoảng địa ốc chưa có dấu hiệu lắng dịu do một loạt vụ tịch thu nhà ở để thế nợ.