Công ty 7ECO sử dụng chuyển đổi kỹ thuật số để cách mạng hóa ngành nông nghiệp Việt Nam Thông cáo báo chí

Công ty 7ECO sử dụng chuyển đổi kỹ thuật số để cách mạng hóa ngành nông nghiệp Việt Nam

HÀ NỘI, VIỆT NAM – Media OutReach – Trong bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, điều quan trọng là phải thực hiện nghiên cứu để phát triển và công nghệ hóa lĩnh vực chế biến nông sản. Là doanh nghiệp phát triển hàng đầu trong quá trình này, 7ECO đang nỗ lực cho […]
7ECO – Doanh nghiệp đi tiên phong cho cuộc cách mạng công nghệ của ngành nông nghiệp Việt Nam Thông cáo báo chí

7ECO – Doanh nghiệp đi tiên phong cho cuộc cách mạng công nghệ của ngành nông nghiệp Việt Nam

HÀ NỘI, VIỆT NAM – Media OutReach – Ngày 27 tháng 4 năm 2021 – Trong bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, điều quan trọng là phải thực hiện nghiên cứu để phát triển và công nghệ hóa lĩnh vực chế biến nông sản. Là nhà phát triển hàng đầu trong quá trình […]
7ECO Việt Nam – Niềm hy vọng mới về một hệ sinh thái nông nghiệp xanh, hiện đại và bền vững Thông cáo báo chí

7ECO Việt Nam – Niềm hy vọng mới về một hệ sinh thái nông nghiệp xanh, hiện đại và bền vững

HÀ NỘI, VIỆT NAM – Media OutReach – Ngày 27 tháng 4 năm 2021 – Trong bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, điều quan trọng là phải thực hiện nghiên cứu để phát triển và công nghệ hóa lĩnh vực chế biến nông sản. Là nhà phát triển hàng đầu trong quá trình […]