Nền tảng “PlayMining” của Digital Entertainment Asset sử dụng công nghệ blockchain Thông cáo báo chí

Nền tảng “PlayMining” của Digital Entertainment Asset sử dụng công nghệ blockchain

SINGAPORE – Media OutReach – Vào ngày 30 tháng 11 năm 2019, Digital Entertainment Asset Pte. Ltd. (DEA) đã công bố tên của nền tảng mới sử dụng công nghệ blockchain. Tên của nền tảng mới là “PlayMining” có nghĩa là “mine while playing” (tạm dịch: “của tôi trong khi chơi”). Tức là càng nhiều người sử dụng chơi […]