Trạm tiếp đất cáp quang biển HKIS-1 của SUNeVision giành được Giải Vàng Stevie® châu Á-Thái Bình Dương Thông cáo báo chí

Trạm tiếp đất cáp quang biển HKIS-1 của SUNeVision giành được Giải Vàng Stevie® châu Á-Thái Bình Dương

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 11 tháng 5 năm 2023 – SUNeVision Holdings Ltd. (‘SUNeVision’, có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, với mã 1686) – doanh nghiệp cung cấp trung tâm dữ liệu và trung tâm kết nối số một tại Hồng […]
SUNeVision thắng thầu dự án xây dựng trạm tiếp đất cho tuyến cáp quang biển ở Chung Hom Kok, Hồng Kông Thông cáo báo chí

SUNeVision thắng thầu dự án xây dựng trạm tiếp đất cho tuyến cáp quang biển ở Chung Hom Kok, Hồng Kông

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 14 tháng 3 năm 2022 – SUNeVision Holdings LtdS (SUNeVision), nhà cung cấp trung tâm dữ liệu và trung tâm kết nối số một tại Hồng Kông vừa thông báo: công ty đã thắng thầu việc xây dựng trạm tiếp đất cho tuyến cáp quang biển […]