Viện Công nghệ Tài chính Châu Á nhận hồ sơ tham gia Giải thưởng Fintech Công nghệ và Đổi mới 2022/2023  Thông cáo báo chí

Viện Công nghệ Tài chính Châu Á nhận hồ sơ tham gia Giải thưởng Fintech Công nghệ và Đổi mới 2022/2023 

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach  – Viện Công nghệ Tài chính Châu Á (“Institute of Financial Technologists of Asia”- IFTA) vừa bắt đầu tiếp nhận hồ sơ tham gia cuộc thi giành Giải thưởng Công nghệ tài chính và Đổi mới IFTA 2022/2023 từ nay cho đến ngày 26 tháng 5 năm 2023. […]
Viện Công nghệ Tài chính Châu Á (IFTA) nhận hồ sơ tham gia Giải thưởng Fintech Công nghệ và Đổi mới 2021/2022 Thông cáo báo chí

Viện Công nghệ Tài chính Châu Á (IFTA) nhận hồ sơ tham gia Giải thưởng Fintech Công nghệ và Đổi mới 2021/2022

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach– Viện Công nghệ Tài chính Châu Á (Institute of Financial Technologists of Asia – IFTA) vừa chính thức thông báo bắt đầu nhận hồ sơ tham gia cuộc thi giành Giải thưởng Công nghệ và Đổi mới IFTA 2021/2022. Đây là năm thứ 4 cuộc thi được […]