Công nghệ

VNTelecom tổ chức hội thảo CNTT tại Pháp

Ngày 9/5, Diễn đàn Công nghệ Thông tin Việt Nam (VNTelecom) đã tổ chức một cuộc hội thảo về lĩnh vực này tại trường Đại học Telecom ParisTech quy tụ hàng chục chuyên gia, nghiên cứu sinh, và sinh viên Việt Nam đang làm việc hoặc theo học tại các trường đại học công nghệ của Pháp.