Phát hiện xương động vật hóa thạch ở Lào Cai Khoa học

Phát hiện xương động vật hóa thạch ở Lào Cai

Tại hang Mã Tuyển thuộc huyện Mường Khương (Lào Cai), nhóm các nhà khoa học Viện Khảo cổ học Việt Nam cùng Bảo tàng tỉnh Lào Cai vừa tìm thấy dấu tích các loại xương hóa thạch của nhiều loài động vật quý hiếm có niên đại từ 3 vạn đến 5 vạn năm.
Đòi hỏi phải kiểm soát thứ trò chơi… tốn đất Xã hội

Đòi hỏi phải kiểm soát thứ trò chơi… tốn đất

Phát triển sân golf luôn là vấn đề gây tranh cãi bởi loại “trò chơi tốn đất” này chiếm dụng đất đai, gây ô nhiễm môi trường và phần nào đó tạo nên sự bất bình đẳng xã hội. Tuy nhiên, nó cũng mang lại những hiệu quả nhất định, phục vụ đời sống.